Často kladené otázky

Aktívne tesniace prvky
1Prečo použiť tesniaci pás?

Vodotesný betón vytvára vodotesnú bariéru v hmote betónu. Pre komplexnú vodotesnosť konštrukcie je nevyhnutné zabezpečiť aj vodotesnosť pracovných škár, konštrukčných spojov a prestupov.

2Prečo použiť HydroBar Original a nie HydroBar Evo?

Bentonitové pásky HydroBar Original sú osvedčená a odskúšaná metóda tesnenia, ktorá v spolupráci spolu s hydroizoláciou Xypex vytvára komplexný izolačný a tesniaci systém.

Bentonit sa môže stať vláknitým a vyplniť menšie trhliny v blízkosti inštalácie, čím napomáha hydroizolácii.

Je fyzicky väčší, a preto poskytuje prirodzenú fyzickú bariéru pred začatím samotným napúčaním.

Poskytuje viac inštalačných možností.

3Prečo použiť HydroBar Evo namiesto HydroBar Original?

Je výrazne ľahší, čo uľahčuje:

  • inštaláciu nad hlavou
  • udržuje svoj tvar - v teple sa nebude neprehýba vlastnou váhou
  • preprava a manipulácia – je o 83 % ľahší
  • je tvárnejší, čo uľahčuje manipuláciu a inštaláciu medzi výstužou atď

Tlak, ktorý vytvára na betón zvnútra, je väčší.

4Môžem HydroBar voľne položiť na betón bez jeho fixácie?

Nie. Všetky HydroBar musia byť bezpečne upevnené, aby sa zabránilo ich pohybu alebo uvoľneniu pri ukladaní čerstvého betónu.

5Môžem umiestniť HydroBar kdekoľvek?

Takmer. Pre udržanie tlaku, ktorý HydroBar vytvára počas napučiavania, je nevyhnutné dodržať požadované krytie minimálne 80 mm. Viac informácií nájdete v technickom liste.

6Majú produkty Manorteq na vplyv hydroizolačné vlastnosti betónu?

Nie. Všetky doplnkové produkty Manorteq boli vyvinuté a odskúšané, aby jednoducho, efektívne a spoľahlivo fungovali ako integrálna súčasť tesnenia betónových konštrukcií.

7Aký je preferovaný spôsob montáže HydroBar Original?

Fixačnou mriežkou s použitím klincov a podložiek – pozrite si technický list.

8Aký je preferovaný spôsob montáže HydroBar Evo?

Fixing Glue – pozrite si technický list.

9Ak je betónový povrch vykazuje nerovnosti, môžem použiť HydroBar Evo?

Áno. Betónový povrch v mieste inštalácie tesniaceho pásu HydroBar Evo by mal byť čistý a čo najrovnejší. Ak povrchu nie je hladký, je povrch zvlnený, je možné inštalovať tesniaci pás Hydrobar Evo pomocou fixačného lepidla Fixing Glue. Povrch konštrukcie musí byť čistý a bez uvoľnených častí. Pre úspešnú aplikáciu je nevyhnutné, aby bolo lepidlo v úplnom kontakte s povrchom betónu a zároveň s tesniacim pásom HydroBar Evo. Žiadne medzery tesniacim pásom a betónovou konštrukciou nie sú neprípustné.

Ak sa použije fixačná mriežka, pre vyplnenie dutín a miest, kde tesniaci pás nekopíruje betónovú konštrukciu, sa musí použiť polyuretánový tmel SynMastic. Opäť platí, že žiadne medzery medzi tesniacim pásom HydroBar Evo a betónovou konštrukciou nie sú neprípustné.

10Ak používam systém Manorteq, musím ho použiť na celom projekte projekte?

Nie. Je bezproblémovo integrovateľný s pasívnymi prvkami tesnenia (tesniace plechy).

Statické tesniace prvky
1Why use a waterbar?

Waterproof concrete creates a waterproof barrier within the mass of the concrete; however, this is not likely to seal the day / construction joints, therefore, something needs to be done at this intersection.

2Why use a Static waterbar?
A static waterbar's primary role is to place a tortuous path in the line of the water ingress. However, Manorteq Static Waterbars are more technical than just placing an obstacle in the way. Depending on the specification of the Manorteq Static Waterbar, it will either adhere to the concrete, swell against the concrete, or create permanent formwork for the concrete, saving time and cost of other trades.
3Why use a Static waterbar rather than a hydrophilic (Active) one?
A Static waterbar has many additional benefits other than just stopping water infiltration by placing an obstacle in the way (please see product pages). From a waterproofing perspective, it also binds to the concrete (bitumen) or swells against the concrete to seal (bentonite) - it must be noted the bentonite layer is significantly thinner than the HydroBar Original, therefore exerts less force.
4Can I just place a WaterBar Rigid on the reinforced steel mat?

No. All waterbar products need to be fixed securely to stop them moving or becoming dislodged when concrete is placed.

5Can I place a WaterBar Rigid anywhere?

Yes, but you must use the correct element in the correct place. Please refer to product pages.

6Will the products interfere with the Xypex waterproofing system?
No. All Manorteq ancillary products are developed and selected to integrate seamlessly with the Xypex waterproofing system, as well as others.
7Can I fix WaterBar Rigid to metal sheet piles?
No, you would have to use a HydroBar and link it together to create a complete sealed system.
8If I use the Static System, do I have to only use this on the project?
No. It integrates seamlessly with the HydroBar Active system.
Tesnenia dištančných trubiek

FormPlug

1Pri zatĺkaní je to veľmi tesné, ako sa to dá uľahčiť?

Na chvíľu ponorte gumovú časť do čistej vody, čo umožní, aby sa syntetická gumová časť zasunula do puzdra, akoby bola namazaná.

2Do akej veľkosti sa zmestí?

Štandardne sa hodí pre vnútorný priemer 22 mm.

3Budú tieto výrobky zasahovať do hydroizolačného systému Xypex?

Nie. Všetky doplnkové výrobky Manorteq sú vyvinuté a vybrané tak, aby sa bez problémov integrovali s hydroizolačným systémom Xypex, ako aj s ostatnými.

4Je potrebné puzdro odstrániť?

Nie. Malo by sa používať v spojení s FormRing.

FormRing

1Krúžok FormRing sa ťažko nasadzuje na rukáv. Čo môžem urobiť?

Na chvíľu ponorte do čistej vody, čo umožní, aby sa guma nasunula na puzdro, akoby bola namazaná.

2Do akej veľkosti sa zmestí?

Štandardne sa hodí pre vonkajší priemer 24 mm až 30 mm. Krúžok sa roztiahne.

3Budú tieto výrobky zasahovať do hydroizolačného systému Xypex?

Všetky doplnkové produkty Manorteq sú vyvinuté a vybrané tak, aby sa bez problémov integrovali s hydroizolačným systémom Xypex, ako aj s ostatnými.

4Je potrebné puzdro odstrániť?

Nie. Tento výrobok sa môže používať bez odstránenia puzdra.

Ďalšie produkty

SynMastic

1Na čo sa SynMastic používa?

Môže sa používať:

  • ako lôžko na upevnenie HydroBar Original.
  • na vyrovnanie zvlneného betónu, takže vyplní všetky medzery pod Hydrobar.
  • na vyplnenie medzier za tyčami HydroBar Original a HydroBar Evo, keď je to potrebné v situáciách, ako sú napríklad 90o ohyby.

Fixing Glue

1Na čo sa používa fixačné lepidlo?

Môže sa použiť ako:

  • ako primárny fixačný roztok pre HydroBar Evo.
  • alternatívne riešenie pre HydroBar Original na betón.
  • primárne riešenie pre HydroBar Original na oceľ.
AquaRend Mortars
1What’s the difference between Manorteq AquaRend mortars and ‘normal’ mortars?
All Manorteq AquaRend mortars are waterproof up to 50 meters hydrostatic head due to the unique crystalline waterproofing technology.
2Why use AquaRend Thix and where can it be used?
Manorteq AquaRend Thix is a thixotropic render (holds its own weight) and as such is the most versatile version as it can be applied to vertical or overhead surfaces. It can also be used as a screed.
3Why use AquaRend Flow and where can it be used?
Manorteq AquaRend Flow is essentially a flowable version of the AquaRend Thix. The consistency of AquaRend Flow ensures it is self-levelling and should therefore only be used for flat horizontal surfaces.
4What’s the difference between AquaRend Fine and S-Fine?
The difference is two-fold. 1) the thickness, S-Fine can be applied as a much thinner layer than Fine. 2) the surface finish is finer/smoother with S-Fine. Please be aware, even though S-Fine contains the unique crystalline technology, it is not waterproof on its own. To be waterproof at this very fine thickness, it would have to be used in conjunction with Xypex Concentrate.
5What are the best AquaRend products to apply overhead?
Manorteq AquaRend Thix, Fine and S-Fine. All can be applied overhead however each product offers a different finish subject to the project requirements.
6What classification are the AquaRend mortars?
All Manorteq AquaRend renders are classified as an R3 mortar under the EN 1504-3 protocol.
7Can I apply paints/coatings onto Manorteq AquaRend mortars?
Yes, as long as the paint/coating is breathable.
8Can AquaRend mortars be used in chemical environments?
Yes, normally. Please refer to the data sheet or contact your Manorteq Technical Representative.
AquaRend Reinforcement
1Why use reinforcement?
Reinforcement increases bond strength to the substrate. It is normally recommended where the render is applied against negative side pressure.
2Why use Manorteq AquaRend Fix S?
Manorteq AquaRend Fix S is an easy to apply mesh To reinforce the bond strength of AquaRend Thix, Flow or Fine to the substrate to protect against hydrostatic pressure in non-aggressive conditions. Please refer to your Manorteq Technical Representative.
3Why use Manorteq AquaRend Fix B?
Manorteq AquaRend Fix B can be used in nearly all situations and has minimal limitations. It is especially useful where there is a chance of contamination where steel can corrode and cause further damage.
4Which Manorteq products can be used with AquaRend Fix S?
AquaRend reinforcement was developed for the full AquaRend range of products. However, if suitable to the application, it can be used with ReadyProof or other products.
5Which Manorteq products can be used with AquaRend Fix B?
AquaRend reinforcement was developed for the full AquaRend range of products.  However, if suitable to the application, it can be used with ReadyProof or other products.
6Should I install reinforcement on the positive or negative side?
You can install reinforcement on either side. However, it is more likely to be required where the water pressure is from the negative side.
NonShrink Grouts
1What’s the difference between Manorteq NonShrink grouts and ‘normal’ grouts?
All Manorteq NonShrink grouts are waterproof and help with the continuity of crystalline waterproofing, dealing with small voids such as anchors holes etc.
2Why use NonShrink Flow and where can it be used?
For use in restricted-access areas NonShrink Flow should be used on a horizontal application where the material needs to be applied as a liquid, such as under column plates or under machinery etc.
3Why use NonShrink Thix and where can it be used?
Manorteq NonShrink Thix should be used where the grout needs to hold its own weight or where access is easy.
4What is the compressive strength of the Manorteq NonShrink grouts?
NonShrink Flow and Thix have a compressive strength of 60 MPa @ 28 days when mixed in accordance with the relevant Technical Data Sheet.
5What is the workability of NonShrink grouts?
The workability for both NonShrink Thix and Flow is 50 - 60 minutes when mixed in accordance with the relevant Technical Data Sheet.

ReadyProof

1Why use ReadyProof?
Manorteq ReadyProof is a waterproof concrete specifically for applications where either small batches are required, for example boxouts, lift pits etc. or where truck loads are not available.
2What additional benefits does Manorteq ReadyProof have over other pre-bagged concretes?
Manorteq ReadyProof is a single-component, thixotropic concrete mix, pre-dosed with crystalline waterproofing technology. In addition to this, the other advantages are that it is highly chemical resistant, has resistant against frost and fast strength gain.
Zaujíma vás viac?
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa niektorého z produktov, kontaktujte nás.