Spoľahlivé a cenovo výhodné riešenia pre tesnenie škár.

HydroBar Evo

Evolúcia medzi napučiavacími tesniacim pásmi

Tesniace pásy HydroBar Evo sú novou, revolučnou alternatívou k pôvodnému bentonitovému riešeniu, ktoré poskytuje zvýšenú expanzný potenciál oproti tradičným systémom.
Vodotesnosť betónu je možné zabezpečiť pomocou vysoko účinných hydroizolačných prísad, ako je Xypex Admix. Avšak v statickom spoji, kde môže dôjsť k zmršťovaniu betónu, je jednoduchým riešením na utesnenie medzery hydrofilný napučiavací pás. Funguje v synergii s konštrukciou a stáva sa integrálnym prvkom hydroizolačného riešenia.
Popis

Evolúcia medzi tesniacimi pásmi HydroBar Evo znamená zvýšený výkon. Syntetická skladba produktu znamená, že pri kontakte s vodou napučí až o 1000 % svojej pôvodnej veľkosti v závislosti od nečistôt vo vode. Navyše tlak, ktorý môže táto expanzia vyvinúť na betón, dokonca aj pri štvrtine veľkosti bentonitu, je viac ako dvojnásobný, čo zaisťuje ešte väčšiu ochranu pred prienikom vody.

Hoci je nový, jeho pôvod je dokázaný laboratórnymi testami. HydroBar Evo zostáva úplne odolný aj pri nepretržitom cyklovaní (striedanie cyklov mokro/sucho). Ako nevláknitý materiál sa nemôže vyplavovať. Po viac ako 35 cykloch mokro/sucho sa ukázalo, že tesniaci pás si udržiava rovnaké expanzné vlastnosti.

Ďalšou výhodou je hmotnosť a pružnosť syntetického materiálu. HydroBar Evo je výrazne ľahší ako HydroBar Original alebo iné bentonitové tesniace pásy. Táto výhoda je významná pri inštaláciách nad hlavou. Flexibilitu materiálu dokážete oceniť pri inštalácii HydroBar Evo medzi výstužou.

Veľkosť: 5 mm × 20 mm × 10.000 mm (v × š × d)

Výhody HydroBar Original a HydroBar Evo

  HydroBar Original HydroBar Evo
Ochrana pred dažďom a spodnou vodou Áno Áno
Ochrana proti slanej vode Nie Áno
Tesniaca sila 1,25 t/m 2,6 t/m
Kompletné cykly mokro/sucho* > 3 > 35
Návrat do pôvodného tvaru

Nie

V neprítomnosti vody zmenší svoj objem, ale nikdy sa nevráti do pôvodného profilu

Áno

V neprítomnosti vody zmenší svoj objem a vráti sa do takmer pôvodného profilu.

Upevnenie fixačným lepidlom? Áno Áno
Upevnenie pomocou fixačnej mriežky, klincov a podložiek? Áno

Áno

Ak lepenie nie je vhodné.

Upevnenie len klincami a podložkami? Áno

Nie

Roztrhne sa a s najväčšou pravdepodobnosťou sa uvoľní, keď sa naň naleje betón.

Oprava pomocou SynMastic?

Áno, ale nebude to také bezpečné ako vyššie uvedené metódy.

Všetky medzery medzi povrchom/podkladom a tesniacim pásom MUSIA byť vyplnené SynMastic.

Áno, ale nebude to také bezpečné ako vyššie uvedené metódy.

Všetky medzery medzi povrchom/podkladom a tesniacim pásom MUSIA byť vyplnené SynMastic.

Upevnenie vodorovne? Áno Áno
Upevnenie zvislo? Áno Áno
Upevnenie v strope? Áno Áno

* Keď sa hovorí o mokrých/suchých cykloch, často ide o testy v laboratórnych podmienkach, pri ktorých je materiál dôkladne navlhčený a potom úplne vysušený. V „reálnych podmienkach“ je veľmi nepravdepodobné, že k takáto situácia nastane.

Upozornenie: Tieto informácie slúžia len na všeobecné usmernenie. Neslúžia ako podrobný návod pre konkrétnu aplikáciu. Kvôli jedinečným okolnostiam jednotlivých stavieb musí byť každá inštalácia hodnotená osobitne na základe projektu, pretože môže existovať veľa premenných, ktoré je potrebné zvážiť. Pri každej inštalácii je potrebné vyhľadať nezávislé odborné poradenstvo. Informácie sú podľa najlepšieho vedomia a svedomia spoločnosti Almave s.r.o., presné a spoľahlivé k uvedenému dátumu. Na presnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť sa však neposkytuje žiadne vyhlásenie, záruka ani záruka.

Inštalácia HydroBar Evo

Installation of HydroBar Evo 01
Installation of HydroBar Evo 02
Installation of HydroBar Evo 03
Installation of HydroBar Evo 04
Installation of HydroBar Evo 05

HydroBar Evo umiestnite na hladký povrch bez prachu a cementového mlieka – betón alebo kov. Vo väčšine prípadov bude potrebné fixačné lepidlo Manorteq Fixing Glue.

HydroBar Evo neinštalujte počas silného dažďa, pretože to môže spôsobiť napučanie ešte pred ukladaním čerstvého betónu.

Pred ukladaním čerstvého betónu sa vyhnite akémukoľvek kontaktu s vodou.

HydroBar Evo by mal byť umiestnený tak, aby bol inštalovaný minimálne 80 mm od akéhokoľvek exponovaného povrchu betónu.

Upevnenie sa odporúča pomocou fixačného lepidla Manorteq Fixing Glue.

Alternatívne môže byť HydroBar Evo zaistený vo fixačnej mriežke Manorteq pomocou klincov a podložiek – ukotvením v strede vo vzdialenosti maximálne 250 mm.

Na spojoch HydroBar Evo sa musia konce prekrývať minimálne o 100 mm, položené vedľa seba, aby sa zabezpečilo, že spojenie medzi nimi bude súvislé. Nemali by byť spojené iba kontaktne jeden ku druhému.

HydroBar Evo je možné prilepiť na inštalačné prestupy PVC potrubí pomocou fixačného lepidla Manorteq Fixing Glue.

Tesniaci pás HydroBar Evo, ktorý je poškodený, už napučaný alebo má zmenený tvar, sa nesmie inštalovať.

HydroBar Evo je možné použiť v podmienkach roztokov solí až do koncentrácie 3 %. Pre prostredie s vyšším obsahom soli, prostredí splaškovej vody, močovky, silážnych štiav alebo inak znečistenej odpadovej vody, kontaktujte svojho zástupcu spoločnosti Manorteq.

Pozrite si naše video inštalácie HydroBar Evo

Prehrať video o YouTube video - installation of HydroBar Evo
Upozornenie: Tieto informácie slúžia len na všeobecné usmernenie. Nepredstavujú podrobný návod pre konkrétnu aplikáciu. Vzhľadom na jedinečné okolnosti každej lokality sa musí každá inštalácia posudzovať individuálne, pretože môže existovať mnoho premenných, ktoré je potrebné zohľadniť. Pri každej inštalácii je potrebné požiadať o nezávislé odborné poradenstvo. Informácie sú podľa najlepšieho vedomia a presvedčenia spoločnosti Manorteq Ltd. presné a spoľahlivé k uvedenému dátumu. Neposkytuje sa však žiadne vyhlásenie, záruka ani garancia ich presnosti, spoľahlivosti alebo úplnosti.

Dokumenty na stiahnutie

Technický list

HydroBar Evo

2,1 MB

Často kladené otázky

1Prečo použiť tesniaci pás?

Vodotesný betón vytvára vodotesnú bariéru v hmote betónu. Pre komplexnú vodotesnosť konštrukcie je nevyhnutné zabezpečiť aj vodotesnosť pracovných škár, konštrukčných spojov a prestupov.

2Prečo použiť HydroBar Original a nie HydroBar Evo?

Bentonitové pásky HydroBar Original sú osvedčená a odskúšaná metóda tesnenia, ktorá v spolupráci spolu s hydroizoláciou Xypex vytvára komplexný izolačný a tesniaci systém.

Bentonit sa môže stať vláknitým a vyplniť menšie trhliny v blízkosti inštalácie, čím napomáha hydroizolácii.

Je fyzicky väčší, a preto poskytuje prirodzenú fyzickú bariéru pred začatím samotným napúčaním.

Poskytuje viac inštalačných možností.

3Prečo použiť HydroBar Evo namiesto HydroBar Original?

Je výrazne ľahší, čo uľahčuje:

  • inštaláciu nad hlavou
  • udržuje svoj tvar - v teple sa nebude neprehýba vlastnou váhou
  • preprava a manipulácia – je o 83 % ľahší
  • je tvárnejší, čo uľahčuje manipuláciu a inštaláciu medzi výstužou atď

Tlak, ktorý vytvára na betón zvnútra, je väčší.

4Môžem HydroBar voľne položiť na betón bez jeho fixácie?

Nie. Všetky HydroBar musia byť bezpečne upevnené, aby sa zabránilo ich pohybu alebo uvoľneniu pri ukladaní čerstvého betónu.

5Môžem umiestniť HydroBar kdekoľvek?

Takmer. Pre udržanie tlaku, ktorý HydroBar vytvára počas napučiavania, je nevyhnutné dodržať požadované krytie minimálne 80 mm. Viac informácií nájdete v technickom liste.

6Majú produkty Manorteq na vplyv hydroizolačné vlastnosti betónu?

Nie. Všetky doplnkové produkty Manorteq boli vyvinuté a odskúšané, aby jednoducho, efektívne a spoľahlivo fungovali ako integrálna súčasť tesnenia betónových konštrukcií.

7Aký je preferovaný spôsob montáže HydroBar Original?

Fixačnou mriežkou s použitím klincov a podložiek – pozrite si technický list.

8Aký je preferovaný spôsob montáže HydroBar Evo?

Fixing Glue – pozrite si technický list.

9Ak je betónový povrch vykazuje nerovnosti, môžem použiť HydroBar Evo?

Áno. Betónový povrch v mieste inštalácie tesniaceho pásu HydroBar Evo by mal byť čistý a čo najrovnejší. Ak povrchu nie je hladký, je povrch zvlnený, je možné inštalovať tesniaci pás Hydrobar Evo pomocou fixačného lepidla Fixing Glue. Povrch konštrukcie musí byť čistý a bez uvoľnených častí. Pre úspešnú aplikáciu je nevyhnutné, aby bolo lepidlo v úplnom kontakte s povrchom betónu a zároveň s tesniacim pásom HydroBar Evo. Žiadne medzery tesniacim pásom a betónovou konštrukciou nie sú neprípustné.

Ak sa použije fixačná mriežka, pre vyplnenie dutín a miest, kde tesniaci pás nekopíruje betónovú konštrukciu, sa musí použiť polyuretánový tmel SynMastic. Opäť platí, že žiadne medzery medzi tesniacim pásom HydroBar Evo a betónovou konštrukciou nie sú neprípustné.

10Ak používam systém Manorteq, musím ho použiť na celom projekte projekte?

Nie. Je bezproblémovo integrovateľný s pasívnymi prvkami tesnenia (tesniace plechy).