Systémové tesnenia Manorteq sú schopné splniť požiadavky pre komplexnú vodotesnosť konštrukcie.

Všetky systémové tesniace prvky Manorteq sú špeciálne vyvinuté tak, aby využili synergiu s hydroizolačným systémom Xypex. Sú plne kompatibilné a jednoducho inštalovateľné, tak aby poskytli jednoduchý, efektívny a nákladovo efektívny spôsob realizácie hydroizolácie akejkoľvek novej betónovej konštrukcie.

Produkty Manorteq však môžu dopĺňať aj iné hydroizolačné systémy alebo môžu byť rovnako použité ako samostatné produkty.

Tesnenie škár

Tesnenie detailov

Ďalšie produkty

Technológia
Technické informácie o použití tesniacich prvkov Manorteq
Badge Made in Europe for all our products

50 rokov skúseností

Široké bohaté znalosti spoločnosti Manorteq boli získané dlhoročným pôsobením v stavebnom priemysle, prostredníctvom výskumu, vývoja a výroby produktov, ich predajom a distribúciou a aktívnou účasťou pri jednotlivých aplikáciách na stavebných projektoch.